Större resultatansvar för yrkesskolorna

Ett förslag till en ny finansieringsmodell för yrkesutbildningen ger yrkesskolorna större resultatansvar i framtiden.

 

Enligt förslaget skall hälften av finansieringen betalas ut enligt avlagda examina och studerandenas framtida placering i studier och arbetslivet. Den andra hälften skall basera sig på antalet studerande.

Finansieringsmodellen ingår i regeringens förslag till ny lagstiftning om yrkesutbildningen som skickats till intressentgrupperna för utlåtanden. Utöver finansieringen syftar lagstiftningen till att förnya yrkesutbildningen i sin helhet. Målet är att yrkesutbildningen skall svara bättre och flexiblare på de framtida förändringarna inom arbetslivet, ekonomin och samhället.

Läs mer