Stort behov for kompetenceudvikling af arbejdskraften

 

For at få bedre indblik i arbejdsmarkedsforhold, virksomheders kompetencebehov, og for at sikre, at den kompetenceudvikling som A-kassen tilbyder arbejdsløse er i tråd med arbejdsmarkedets behov, indgik ALS (A-kassen) og “Granskingardepilin” (center for samfundsforskning) i et samarbejde om denne undersøgelse. Undersøgelsen viser, at flere virksomheder har planer om at ansætte flere medarbejdere i de kommende år, udvikle nye produkter, og komme ud på nye markeder. Til dette kræves uddannelse. Virksomheder påpeger endvidere, at der blandt deres ansatte er stort behov for mere uddannelse og kompetenceudviklende kurser.

Læs mere om undersøgelsen på Setur.fo