Stort behov for læreplasser

Yrkesfag er viktig og interessen øker, men gode læreplasser er en mangelvare.