Stort behov for utdanning i framtidas Norge

 
”Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft etter utdanning 1986-2025” er skrevet av Roger Bjørnstad sammen med Dennis Fredriksen, Marit L. Gjelsvik og Nils Martin Stølen i Forskningsavdelingen til Statistisk sentralbyrå. Ved hjelp av demografiske og økonomiske modeller oppdaterer rapporten bildet av etterspørselen etter arbeidskraft fram til 2025 fordelt på nær 30 studieretninger innen fire utdanningsnivåer. Du kan lese mer om behovene her
www.ssb.no/vis/magasinet/analyse/art-2008-08-13-01.html