Stort intresse för Yrkesvux

 
Kommunerna har ansökt om mer än det dubbla - sammanlagt 523 miljoner kronor. Sammanlagt har kommunerna ansökt om drygt 10 000 utbildningsplatser. De yrkesområden som är vanligast förekommande är vårdområdet, men även industri, hotell- och restaurang, fordon och handel är områden där kommunerna planerar genomföra många platser.
LÄNK