Stort intresse för de första yrkeshögskoleutbildningarna

 
Den 1 juli startar yrkeshögskolan i Sverige. Nu är det klart vilka som blir de första yrkeshögskoleutbildningarna, som startar under hösten 2009. Intresset för att starta yrkeshögskoleutbildning har varit mycket stort. Av 404 ansökningar har 89 prioriterats. Det motsvarar knappt 2400 studieplatser.
www.regeringen.se/sb/d/11322/a/127799
www.yhkommitten.blogspot.com/