Stort intresse för nationell valideringskonferens

Hur tar vi tillvara kunskap från nyanlända och andra som har rätt kompetens men inget formellt intyg på det? Och hur kan branschöverskridande kompetenser ställa nya krav på kompetensförsörjning och validering? Det är några av de spännande frågor som diskuteras på den nationella valideringskonferensen 13-14 november i Gävle.

 

Konferensen som arrangeras av Region Gävleborg, Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) och Skolverket har lockat många till att anmäla sig.

Under dagarna träffas nu cirka 150 yrkesverksamma inom kompetensförsörjning och utbildning för att nätverka kring de möjligheter och utmaningar som validering innebär.

– Jag tycker att det är helt fantastiskt att det har varit ett så stort intresse för konferensen, det visar på att valideringens tid är nu och att allt fler har fått upp ögonen för vilka möjligheter som validering faktiskt ger, säger Marie-Louise Dangardt, regionråd (S), Region Gävleborg. 

Vill främja tillgången till validering

Dagarna bjuder på seminariepass och föreläsningar på temat ”valideringens betydelse för regional kompetensförsörjning” där besökaren får senaste nytt från nationella aktörer, veta mer om kvalitetssäkring av valideringsprocessen och konkreta exempel på hur andra regioner organiserar sitt valideringsarbete.

– Validering är en viktig pusselbit i det regionala och nationella kompetensförsörjningsarbetet. Genom konferensen kan vi lyfta samarbetet med aktuella aktörer, främja tillgången till validering och tillsammans stärka kvaliteten i den validering som genomförs i Sverige, menar Svante Sandell, Nationell koordinator, Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande (NVL).

Marianne-Andrén.jpg  

Foto: Marianne Andrén, kompetensstrateg och projektledare för Validering Gävleborg.

Validering – en viktig möjliggörare

Kompetensstrategen, och projektledaren för Validering Gävleborg, Marianne Andrén, lyfter särskilt vikten av validering som en möjliggörare, hon menar att det är ett resultatrikt sätt att ta tillvara på människors kunskaper och erkänna deras tidigare lärande.

– En validering kan faktiskt innebära att en person får påbörja en utbildning på den nivå hen har kunskaper för, utländska akademiker kan också få hjälp med att synliggöra sin väg till arbetsmarknaden genom utbildning. Just därför är en viktig målsättning med konferensen att synliggöra, tillgängliggöra och verka för att få fler att bli validerade, avslutar Andrén.

Kontaktperson:

Marianne Andrén
Kompetensstrateg, Region Gävleborg
026-15 03 47 alt. 072-450 78 41
marianne.andren@regiongavleborg.se

Svante Sandell 
Nationell koordinator
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL)
08 - 527 335 10
svante.sandell@skolverket.se

Vill du veta mer? 

Nationell valideringskonferens 2018 – Program
Marianne Andrén vill validera mer
Information om Validering Gävleborg
Valideringsdelegationen 
Valideringsguide – vart ska jag vända mig?