Stort intresse hos ungdomar att arbeta inom välfärdssektorn

 

Enligt en undersökning från ungdomsbarometern tycker unga att jobben i välfärdssektorn är meningsfulla och att de gör skillnad. Sex av tio kan tänka sig en framtid i sektorn. Sveriges kommuner och landsting behöver nyanställa cirka ½ miljon personer den närmaste 10 åren.

Sveriges kommuner och landsting/regioner sysselsätter 25% av alla yrkesverksamma i landet.

Det gör sektorn till den största arbetsgivaren i landet. Det finns cirka 400 yrken i sektorn och en majoritet av de anställda har högskoleutbildning. De största yrkesgrupperna är undersköterskor, sjuksköterskor, förskollärare och lärare. Enligt attitydundersökningar hos ungdomar kan närmare hälften tänka sig att arbeta som lärare eller förskollärare. Ungdomarna anser jobben inom sektorn vara spännande, med fina framtidsutsikter och goda arbetsvillkor.

Läs mer