Strategi för livslång vägledning

 
Strategin för livslång vägledning skall omfatta alla utbildningsstadier och -former samt de informations-, rådgivnings- och vägledningstjänster som erbjuds av arbets- och näringsförvaltningen och arbetslivet med hänsyn till livslångt lärande. Samarbetsgruppen skall lämna sitt förslag i slutet av februari 2011.