Strategi for livslang vejledning

Den lokale arbejdsgruppen for IKT og vejledning på Færøerne tog i januar 2016 initiativ til et møde med tre ministerier for at sætte strategi for livslang vejledning (LLV) og tværsektorelt samarbejde om den kommende strategi på myndighedernes agenda. IKT i vejledning indgår som en integreret del af denne strategi.

 
Initiativet var velmodtaget, og den 21. januar var Ministeriet for undervisning, kultur og forskning vært for dette møde. Deltagende ministre var undervisningsminister, Rigmor Dam, socialminister, Eyðgunn Samulesen, og minister for transport, infrastruktur og arbejdsmarkedsforhold, Henrik Old. Dertil var to departmentschefer og embedsfolk med til mødet, samt repræsentanter for arbejdsgruppen for IKT og vejledning og repræsentanter for vejlederuddannelsen på Universitetet. Deirdre Hansen, vejlederstuderende og medlem i arbejdsgruppen for IKT og vejledning, holdt oplæg om national strategi for vejledning, som bygger på det strategiarbejde, som masterstuderende i vejledning i fællesskab har arbejdet med som del af deres uddannelse. Efter oplægget var der diskussion. Forslaget til LLV-strategi, som er inspireret af ELGPNs arbejde (European Lifelong Guidance Policy Network), blev velmodtaget af alle tre ministre. Der blev givet udsagn om, at ministrene i fællesskap ville nedsætte et tværsektorelt udvalg i nærmeste fremtid, som skal inddrage strategiforslaget med i deres arbejde med det formål, at få etableret en landsdækkende vejledningstjeneste samt et center for arbejdsmarkedsuddannelser.