Strategi for offentlige universiteter

 

Målet for strategien er trefoldig: For det første å forsterke universitetsundervisning, forskning og innovasjon for å støtte utviklingen av det islandske samfunnet. For det andre å rasjonalisere universitetenes virksomhet for optimalisering av investeringer. Og for det tredje, å vedlikeholde sterk og variert universitetsvirksomhet rundt om kring hele landet.
Utarbeidelsen av regjeringens strategi bygger blant annet på rapporten: Education, Research and Innovation Policy: A new direction for Iceland (Christoffer Taxell, Richard Yelland, Iain Gillespie, Markku Linna, Arnold Verbeek, Reykjavík 2009).

Strategien på islandsk: PDF