Strategi for universitet, vitenskap og innovasjon

 
I følge den utenlandske ekspertgruppe, som var ledet av Christoffer Taxell, forhenværende minister for forskning og teknologi og nåværende kansler for Åbo Akademi i Finland, skal den islandske regjeringen fastholde investeringer i utdanning på alle nivåer, revidere systemet for utdanning og forskning, legge vekt på innovasjon, forbedre og støtte administrasjon av forskning og innovasjon, komme overens om kortsiktede forandringer og implementere de hurtig. I begge rapporter anbefales at de nå værende syv universiteter sluttes sammen til to, en offentlig og en privat drevet.
www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Frettatilkynningar/nr/4957