Strategier för landskapets integrationspolitik

 

Ålands landskapsregering har tillsatt en kommitté med uppdrag att utarbeta strategier för landskapets integrationspolitik. Kommittén har i uppdrag att komma med förslag till åtgärder som befrämjar integrationen av flyktingar och invandrare. I uppdraget ingår att särskilt uppmärksamma språkundervisning och arbetsmarknadsrelaterade frågor. Vidare omfattar uppdraget kulturella och sociala aspekter. Kommittén förväntas vara klar med sitt arbete i slutet av november 2007.