Strategioita maakunnan integraatiopolitiikkaan

 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus on asettanut toimikunnan, jonka tehtävänä on kehittää maakunnan integraatiopoliittisia strategioita. Toimikunnan vastuulla on tuottaa toimenpide-ehdotuksia, jotka edistävät pakolaisten ja maahanmuuttajien kotoutumista. Toimikunta keskittyy erityisesti kieltenopetukseen ja työmarkkinakysymyksiin. Lisäksi pohditaan kulttuurisia ja sosiaalisia näkökulmia. Toimikunnan työn odotetaan valmistuvan vuoden 2007 marraskuun loppuun mennessä.