Strategiska mål för livslång handledning

 

Arbetsgruppen har utrett vilka problem genomförandet av livslång handledning står inför och vilka som är de mest brådskande utvecklingsbehoven. På den grunden har den slagit fast fem strategiska mål. Arbetsgruppen presenterar också förslag till nödvändiga åtgärder för att uppnå de strategiska mål som ställts upp.
Arbetsgruppen anser att genomförandet av livslång handledning förutsätter förverkligandet av följande strategiska mål:
1) Handledningstjänsterna ska fördelas jämnt och svara mot individuella behov,
2) individuell kompetens att hantera karriärvägar ska stärkas,
3) den handledande personalen ska ha den kompetens uppgiften kräver,
4) utveckling av kvalitetssystem för handledningen och
5) handledningen ska utgöra en koordinerad helhet. 

Läs mera på Minedu.fi