Streetkulturer bobler med ideer og bevægelse

 

Nye organiseringsformer er begyndt at dukke op inden for idrætten. Unge, som i alle døgnets timer identificerer sig med eksempelvis skater- eller streetsoccer-kulturen, danner løse strukturer med ligesindede for at dele deres lidenskab. De finder ikke ind i de etablerede idrætsklubber og foreninger, men danner i stedet deres egne netværk i deres lokale boligområde eksempelvis eller med andre unge, de møder forskellige steder i byerne.
- De nye grupperinger af unge rummer et stort demokratisk potentiale. De er meget dedikerede til den kultur, der optager dem, desuden er de utroligt aktive og initiativrige, siger Frederik von Sperling, der er en af projektlederne i DGI Underground, som arbejder for at styrke undergrundskulturer som disse.

Street Academy

Et af DGI Undergrounds initiativer er Street Academy, hvor foreløbig 15 deltagere har fået nye redskaber til at beskrive deres projektideer, overblik over fonde de kan søge, ideer til PR-virksomhed, praktisk tilrettelæggelse samt dokumentation og evaluering.
- Mange af de unge har ideerne, energien og et stort netværk, men de kender måske ikke mulighederne for at søge penge hos forskellige fonde, skabe interesse for deres projekter i medierne eller kender støttemulighederne på det kommunale plan, forklarer Frederik von Sperling.
Deltagerne afsatte fem timer om ugen over et halvt år til at arbejde med deres projektideer og blive klogere på, hvordan de konkret kunne føre dem ud i livet. Forløbet var tilrettelagt som en mesterlære, hvor de blandt andet mødte repræsentanter fra pressen, kommunen, sponsorer og andre, som kunne bidrage til at realisere deres ideer.

Streetkulturen integrerer

Resultatet blev blandt andet en event for BMX’ere, hvor små 70 deltagere gennem en hel dag kørte fra rampe til rampe i københavnsområdet og en streetsoccer turnering for fred med deltagelse af mange små hold med forskellig etnisk baggrund.
- Også når det gælder integration, er der et stort potentiale i at arbejde med streetkulturerne, fordi de er multietniske og først og fremmest definerer sig ud fra den soccer-, basket- eller skaterkultur, de er optagede af. Dernæst kommer måske spørgsmålet, om du er fra Nørrebro eller Avedøre. Først senere bliver det eventuelt interessant, hvilken etnisk oprindelse du har, fremhæver Frederik von Sperling.

Stor social variation

DGI Underground yder løbende rådgivning og sparring til de miljøer, som ønsker at sætte nye initiativer i værk. Ofte repræsenterer miljøerne selv væsentlige ressourcer, når det gælder iværksætteri eller evnen til at gå i dialog med omgivelserne.
- Socialt spænder gruppen lige fra de unge, som færdes hjemmevant på de videregående uddannelser og er i fuld gang med karrieredrømmene, til unge, som ikke har papir på uddannelse overhovedet, har oplevet en vanskelig opvækst og i nogle år er gået rodløse fra job til job. Begge grupper besidder vigtige ressourcer i form af deres netværk, lyst til at påtage sig et større ansvar og evner til at kommunikere eksempelvis, noterer Frederik von Sperling.

Link:
Mere om DGI Underground:
www.underground.dk