Stærke nordiske kræfter samlet i Nuuk

NVL inviterede til konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet' i Nuuk 18.-19. marts 2014. Selvom indholdet i oplæg og workshops strakte sig fra iværksætteri til webinars, var det tilbagevendende fokus at udnytte de nordiske ressourcer i fællesskab og på tværs af landegrænser.

 
Inaluk Brandt, partner i konsulentfirmaet 4 Dynamic Relations er overbevist om, at der er behov for mere fokus på at uddanne vejledere. Anne Roenne Inaluk Brandt, partner i konsulentfirmaet 4 Dynamic Relations er overbevist om, at der er behov for mere fokus på at uddanne vejledere.

80 nordiske forskere og praktikere var samlet i Nuuk i marts under konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet' for bl.a. at give vejledningen og kvaliteten på arbejdsmarkedet et løft. Konferencen var bygget op omkring tre hovedemner: 1. Entreprenørskab (iværksætteri), 2. realkompetence og vejledning, 3. Karrierevejledning.
En af deltagerne var Lone Milling-Rohleder, der arbejder som vejleder og leder i opkvalificerings- og vejledningscentret Piareersarfik i byen Ittoqqortoormiit i Østgrønland. Hun bekræfter, at der er behov for et løft i vejledningen og i kvaliteten på arbejdsmarkedet. 
- Jeg kan virkelig mærke, at der mangler kvalificeret arbejdskraft. Jeg tror, at hele byen har svært ved at rekruttere og fastholde de ansatte. Det er det samme problem i alle andre yderdistrikter, forklarer hun.
Derfor var hun taget hele vejen fra Østgrønland til Nuuk for at få nye input til, hvordan hun kan forbedre vejledningen.

Stærkere i fællesskab

Et af hovedbudskaberne, som Lone Milling-Rohleder kan tage med tilbage til Ittoqqortoormiit, er, at den lokale vejledning bedst forbedres, hvis der skabes et netværk, som rækker udover Østgrønland.
- Vi er så få mennesker i Norden, at vi bliver nødt til i fællesskab at udnytte ressourcerne og lære af hinanden, pointerede NVLs hovedkoordinator Antra Carlsen i sin velkomsttale. Hun har arrangeret konferencen sammen med den grønlandske NVL-koordinator Birgit Gedionsen, Beth Krogh fra NVLs vejledernetværk og Janus Chemnitz Kleist fra Departement for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked.
Antra Carlsens budskab underbygges af den danske forsker Shahamak Rezaeis oplæg ”Entreprenørskab og vejledningens rolle heri”. Han pointerede, hvor vigtigt det er at kigge udover by- og landegrænser for at skabe nye kontakter og ny viden.
- Hvis du blot kender én person i en anden by eller i et andet land, så kan du opbygge en tillid til det menneske. Den ene kontakt kan blive til flere, og pludselig har du skabt et netværk af viden og samarbejde, forklarede han.
Den færøske deltager Aina Knudsen, der er uddannelsesleder for de højere uddannelser på Føroya Handilsskúll. peger på Shahamak Rezaeis oplæg som et af de bedste ting på konferencen.
- Shahamaks oplæg var meget interessant – og noget som vi kan lære meget af i mit land. Vi skal ud over rampen. Ud over landegrænsen, forklarer hun.

Modstandskraft kan læres

Aina Knudsen peger ligeledes positivt på workshoppen ”Modstandskraft gennem vejledning, med udgangspunkt i resilienceprojektet”, der blev holdt af islandske Anna Sigurðardóttir fra uddannelsescenteret Mimir.
Resilienceprojektet går på tværs af landegrænser og undersøger, hvordan vejledning kan assistere modstandskraft, hvilket kan skabe en evne til at kæmpe tilbage hos personer der bl.a. har været igennem en længere arbejdsløshedsperiode.
- Under workshoppen tænkte jeg meget på de personer, som jeg selv møder. Det satte nogle tanker i gang i forhold til mit eget arbejde, forklarer Aina Knudsen.
Under sit ophold i Nuuk, er Aina Knudsen ligeledes blevet klogere på kompetencerne og udfordringerne i Grønland.
- Det har været fantastisk at få et indblik i Grønlands udfordringer, fordi det giver mig en bedre forståelse. Eksempelvis overraskede det mig, at der selv på de mindste steder i Grønland både er en butik og et kommunekontor. Det giver nogle logistiske udfordringer, og på det punkt er Grønland meget forskellig fra Færøerne, forklarer Aina Knudsen.
Samtidig er hun blevet opmærksom på, hvilken effekt det har, at et så lavt antal grønlandske elever gennemfører folkeskoleuddannelsen, og hvilke konsekvenser det har for de videregående uddannelser og for arbejdsmarkedet.

Tilpasning til arbejdsmarkedet

Forskellen på arbejdsmarkedet i de nordiske lande var også i fokus på konferencen. Bl.a. i forbindelse med workshoppen 'Vejledning i Arbejdslivet', som Johan Tronestam fra arbejdsmarkeds- og studieservicemyndigheden i Åland stod for. Han deltog via Adobe Connect, da en flyteknisk fejl forhindrede ham i at deltage fysisk i konferencen. En af hans pointer handlede om at tilpasse vejledning til det reelle samfund.
- Vi bliver nødt til at være lydhøre overfor den lokale arbejdsmarkedssituation, hvis den skal kunne fungere tilfredsstillende, forklarede han og argumenterede for, at behovet for at forbedre vejledningen er stigende. Især fordi vejlederens rolle udvides hele tiden og inkluderer nu personlig udvikling og social velfærd.
Lone Milling-Rohleder fra Ittoqqortoormiit i Østgrønland har tidligere justeret vejledningen i forhold behovet. Bl.a. begyndte hun at visitere, når behovet og motivationen var til stede i befolkningen, frem for at visitere fast to gange årligt. Alligevel er det en udfordring for hende at nå igennem til alle.
- Der er mange i Ittoqqortoormiit uden folkeskolens afgangsprøve. De har slet ingen papirer, så jeg forsøger at opkvalificere dem. Men den ældre aldersgruppe er virkelig svær at gøre noget ved, pointerer hun.

Webinars kan bygge bro

En løsning kan være at bygge bro på tværs af Grønland og på tværs af landegrænser og udveksle viden og erfaring via webinars. Alastair Creelman og Torhild Slåtto fra henholdsvis Sverige og Norge var ansvarlige for workshoppen ”Hvordan webinars kan bruges som redskab i samarbejde og udvikling.” Webinars skaber en mulighed for at deltagere kan videointeragere, dele aktive links, chatte, have løbende afstemninger osv. 
En af de deltagere, der var meget begejstret for webinar-workshoppen, er Sara Heilmann. Hun er erhvervsrådgiver hos Greenland Business, der fungerer som et nationalt erhvervsråd med det formål at fremme erhvervene i Grønland.
- Vores primære kontakter er fra kysten, og vi bruger mange penge på at mødes og holde kontakten. Men i løbet af konferencen besluttede jeg, at vi skal afprøve webinar-idéen inden sommer, siger Sara Heilmann.
Hendes holdning til webinar-workshoppen deles af Inaluk Brandt, der er partner i det Nuuk-baserede konsulentfirma 4 Dynamic Relations.
- Jeg er blevet meget nysgerrig. Hvis jeg skal gå hjem fra konferencen og bruge noget aktivt, så er det webinars, forklarer Inaluk Brandt. 

Ekstra fokus på vejledning

Konferencen fik hende til at tænke over, hvordan vejledningen generelt kan forbedres i Grønland. 
- For at vejlede bedst muligt, er det vigtigt at vejlederne kender samfundet godt. De skal have gode kompetencer, en kæmpe viden og være fuldt opdaterede på området. Derfor bliver vi nødt til at have mere fokus på at uddanne vejledere, vurderer Inaluk Brandt.
Vejledning er allerede kommet en smule på dagsordenen i Grønland efter, at den første grønlandske lov om vejledning trådte i kraft 1. januar 2014. Det overordnede mål med loven er at sikre en kvalificeret uddannelses- og erhvervsvejledning. Eksempelvis lægger loven op til, at unge skal visiteres fra det øjeblik, de forlader folkeskolen. 
Loven om vejledning behandler ikke decideret, hvordan de enkelte vejledere opkvalificeres, men der lægges dog op til, at vejlederindsatsen evalueres og udvikles, og samtidig bliver lokale vejledningscentre superviseret.

Text och foto: Anne Roenne, anneroenne(ät)gmail.com


Fakta om konferencen 'Vejledning i Arbejdslivet'.
• Der deltog 60 personer fra Grønland i konferencen samt 20 personer fra de øvrige nordiske lande.
• Konferencen bestod af tre hovedemner, et fælles oplæg til hvert af hovedemnerne samt tre valgfrie workshops under hvert hovedemne. Dvs. at konferencen bød på i alt ni workshops.
• Konferencens hovedemner var:
• Entreprenørskab (iværksætteri) og vejledningsindsatsen
• Realkompetence og vejledning i relation til arbejdslivskompetence
• Karrierevejledning
• Læs mere om det samlede program her: nvl.suliplus.dk