Større bidrag til voksenopplæring

I begynnelsen av høstsemestret 2013 bevilget utdannings-, forsknings- og kulturdepartementet på Island et ekstra bidrag på 235 millioner ISK (ca. 11 millioner NOK) til voksnes læring. Bidraget kommer fra kampanjen «Studier er en mulighet» (Nám er vinnandi vegur) som bygger på forslag fra en arbeidsgruppe med medlemmer fra flere departement, alle politiske grupper i Alltinget, arbeidslivets partnere og studentbevegelser.

 

Finanseringen av kampanjen var allerede sikret av den forrige regjeringen på Island og arbeidslivets partnere i forbindelse med tariffavtaler i år 2011. Dette medfører at bevilgninger til utdanning øker med 7 milliarder ISK i løpet av tre år. Ekstra bevilgningen var særlig ment for godkjente opplæringsaktører og samarbeidspartnere til Arbeidslivets opplæringssenter for gjennomføring av sertifiserte studieretninger og realkompetansevurdering. Ti opplæringsaktører søkte om total 223 millioner ISK. Utdanningsfondets styrelse bevilget 203 millioner ISK til ti aktører.
 En stor del av bidraget var spesielt tenkt for å redusere elevbetaling i studieretningen studiestøtte, (menntastoðir).  Studieretningen innebærer krevende studier for individer 23 år og eldre, som ikke har fullført en utdanning fra den videregående skolen. Studieretningen kan danne grunnlag for universitetenes forberedende studier.  

Om menntastoðir på YouTube på islandsk: 
www.youtube.com/watch?v=cDO3Orza6m8  
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
 E-post: sigrunkri(ät)frae.is