Større fleksibilitet og mere sammenhæng i de videregående uddannelser

 

Studerende på fremtidens videregående uddannelser må ikke forsinkes af unødige barrierer og dobbeltuddannelse. I stedet skal de have mulighed for at sammensætte deres uddannelse, så de er bedst muligt rustet til arbejdsmarkedet. Regeringen vil blandt andet fjerne barrierer for meritoverførsel, herunder meritgaranti for studier i udlandet, samt afskaffe behovet for suppleringsfag. Redegørelsen lægger også op til, at alle videregående uddannelser samles under én lov.

Læs redegørelsen på Fivu.dk