Større krav øger lærernes behov for fælles didaktisk refleksion

 

Dette er en af konklusionerne i en nylig udgivet ph.d. afhandling: ”Lærerens verden – almendidaktiske refleksioner over klasserumserfaringer” af Lea Lund. I PhD’en belyses VUC-lærernes praksis med særligt fokus på håndteringen af undervisningens udfordringer. Lærerne oplever dilemmaer og paradokser, der kan manifestere sig som afmagtsfølelser og uforløste spændinger i et klasserum med unge- og voksne. I analysen ses det, at VUC-lærernes overvejelser kun er svagt bundet i et didaktisk vokabular. Resultaterne peger derfor på et behov for at lærerkollegier etablerer mulighed for didaktisk reflekterede rum.

Download afhandlingen på Lea Lunds profil

Direkte download-link

Link til kort ph.d. folder