Større og færre universitet i Norge?

 
Utvalget foreslår blant annet at strukturen av universiteter og høyskoler endres gjennom sammenslåinger for å møte de utfordringene utvalget ser for høyere utdanning og forskning, og for å skape større og mer robuste enheter. Men det er som kjent ikke lett å flytte et universitet så diskusjonen går høyt. Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Åsland roer gemyttene ved å forsikre om at uavhengig av hvilke løsninger som velges er hovedmålet en mangfoldig sektor med plass til både forskning og profesjonsutdanning, å styrke den norske forskningsevnen og sørge for at prinsippet om lik rett til høyere utdanning fremdeles er forankret i det norske samfunnet. Du kan lese NOU 2008:3 her.