Støtte til opplæring eller trening på arbeidsplassen våren 2012

 

Neste søknadsfrest om bevilgninger for 201 ble annonsert nylig av utdannings- og kulturdepartementet i Island. Målet med støtten er å motivere bedrifter eller organisasjoner for å motta elever under opplæring på det videregående nivå. Dermed gjøre det mulig for elevene å fullføre deres utdanning etter studieplanen for den videregående skolen. 

Meira: Menntamalaraduneyti.is