Støtte til projektforberedelse

 
Støtte til projektforberedelse Eivind Sætre/norden.org

Skoler og foreninger, der overvejer et nordisk samarbejdsprojekt, kan søge støtte til et forberedende besøg hos kommende partnerorganisationer i de nordiske og de baltiske lande.

Der eksisterer to puljer, hvor man kan søge økonomisk støtte til nordiske samarbejdsprojekter inden for læring. Nordplus Junior er rettet mod grundskoler, ungdomsuddannelser og børnehaver, mens Nordplus Voksen er rettet mod voksenuddannelse og folkeoplysning.
I den indledende fase, hvor man søger partnere i andre lande og forbereder projektansøgninger, kan man søge en særskilt støtte til at besøge de kommende partnere. Det kaldes forberedende besøg.

Database med mulige partnere

For at søge om midler til projekter er det en forudsætning, at du finder samarbejdspartnere (minimum 2) på tværs af de nordiske lande. Tilskuddet til de forberedende besøg er oprettet for at hjælpe med at lette etableringsfasen i nye partnerskaber. 
Har du endnu ikke fundet en partner til dit projekt, findes der en database (Partnersøk) på Nordplushjemmesiden, hvor du kan søge matchende, nordiske institutioner at samarbejde med.
Et forberedende besøg kan maksimalt vare fem dage, inklusiv rejse. Tilskuddet udmåles på baggrund af faste satser, og der skal ikke medsendes et budget.

Næste runde projektansøgninger har frist 1. marts 2015.
Næste runde ansøgninger til forberedende besøg har frist 1. oktober 2014.

Läs mer

(Källa: DFS)