Støtte til yrkesutdanning 2012-2013

 

Støtten skal bidra til å styrke yrkesopplæring i den videregående skolen, i høyskole og i voksenopplæringen. Bevilget prosjekt skal foregå i løpet av skoleåret 2012 – 2013. 240 millioner islandske kroner skal bevilges til prosjekter innenfor fire områder. De spenner over utvikling av ny yrkesutdanning, spesialiserte utdanningstiltak, analyse av forskjellige gruppers behov og  arbeidslivets behov for yrkesutdanning.

Mer på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/frettir/Auglysingar/allar/nr/6816