Studerende fanger

 
Margrét Frímannsdóttir, daglig ledere for fengslet Litla-Hraun, sier at menn som gjør sine studier ferdig mens de avsoner ser annerledes på fremtiden. – De ser at de har en mulighet for å komme ut til et nyt miljø, og etter min mening er skole det beste vi kan gi dem for å hjelpe dem å vende tilbake fra kriminalitet og redusere antall gjenkomst.