Studerende får merit

 

En undersøgelse gennemført af Danmarks evalueringsinstitut, EVA viser, at 95 % af studerende der søge om merit på erhvervsakademier og professionshøjskoler får godkendt tidligere erhvervet viden og erfaringer. Dermed undgår de studerende dobbeltuddannelse, og samfund og arbejdsmarked drager nytte af et mere fleksibelt uddannelsessystem. Der peges på, at systemet stadig bør forbedres fx udvikling af ensartede procedurer for sagsbehandling, samt tolkning og vurdering af de lovgrundlag.

Læs evalueringen: Eva.dk