Studie- och examensuppgifter till samma ställe

Regeringen har den 8 juni gett en proposition till en ny lag gällande riksomfattande studie- och examensregister.

 

Meningen är att lagen träder i kraft frön början av nästa år. Till den riksomfattande datapoolen som grundas sparas grundutbildningens samt gymnasie- och yrkesutbildningens studie- och examensuppgifter.

Därtill grundar man en nationell utlämningstjänst för studieprestationer och examensinformation. Tjänsten samlar de studieprestations- och examensinformationer som nu finns i olika datapooler till ett ställe. Från tjänsten får medborgarna centrerat den information de behöver på ett pålitligt och kostnadseffektivt sätt.

Tjänsten anses också främja livslångt lärande med tanke på sökningar till studier, presterande av studier, placering i arbetslivet och arbetssökande samt underlätta sökande av studieförmåner. Förutom tidigare nämnda egenskaper erbjuder tjänsten även dessa: minskande behov av överlappande informationsutbyte, effektiverande av myndigheternas verksamhet samt underlättande av medborgarnas e-tjänster.

Läs mer