Studieavgifter och studenter jämförs i Norden

 

Den ena jämför fakta om studerande mellan de nordiska länderna. Den andra kartlägger studieavgifter för internationella studenter i Norden och hur de påverkar antalet studenter.

Rapporterna:
Studerande (på danska)
Studieavgifter (på engelska)