Studiebesøk 10. juni arrangert av NVL

 

Studiebesøkene – er en del av konferanseprogrammet og arrangeres av NVL. Hvis du ønsker å delta kan du registrere det i påmeldingsblanketten. Følgende studiebesøk arrangeres i forkant av konferansen - formiddagen 10. juni.

a) Arbeidslivets opplæringssenter:

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) – Arbeidslivets opplæringssenter, ble etablert av islandsk LO og Næringslivets organisasjon (SA) i desember 2002. I 2010 ble FA utvidet når BSRB (organisasjonen for offentlig ansatte), Kommuneforbundet og Finansdepartementet ble medlemmer i FA.

FAs rolle er å være en samarbeidsarena for LO, SA, BSRB, Kommuneforbundet og Finansdepartementet om voksnes læring og læring i arbeidslivet i samarbeid med andre opplæringsinstitusjoner i regi av medlemsorganisasjonene.

Målet med FAs virksomhet er å gi yrkesaktive som ikke har fullført utdanning fra videregående skole, anledning til å ta utdanning eller forbedre sin stilling på arbeidsmarkedet.

FAs virksomhet bygger på FAs vedtekter og en serviceavtale som er inngått med Utdanningsdepartementet.

FAs virksomhet retter seg mot de som ikke har fullført utdanning på videregående skole. Denne målgruppen utgjør omkring 33 % av de som er yrkesaktive. Andelen varierer etter år og etter landsdeler.

 

b) IÐAN yrkesopplæringssenter  

IÐAN opplæringssenter ble til ved at fire opplæringssenter innen industri og reiseliv ble slått sammen i 2006. IÐAN eies av mange forbund innen industri og reiseliv – både arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner.

IÐANs rolle er å forbedre medlemsbedriftenes og de ansattes kompetanse. Dette gjelder virksomheter innen bilbransjen, bygg, jern og metall, trykkeri, mat- og restaurant.

IÐAN har EQM (European Quality Mark) som bekrefter at IÐANs kurser er i henhold til europeiske krav om kvalitet.

 

c) Mimir-simenntun, livslang læringssenter 

Mímir livslang læringssenter arbeider med voksnes læring og yrkesopplæring. Virksomheten startet i 2003 og eies av islandsk LO. Mímir har over 20 fastansatte og i tillegg mer enn 100 lærere og veiledere som arbeider med diverse oppgaver.

Mímir’s hovedmålsetning er å skape opplæringsmuligheter for folk med kort formell opplæring og motivere folk i arbeidslivet til livslang læring og yrkesutvikling. Et annet mål er å tilby omfattende undervisning i islandsk som andre språk og diverse språkopplæring. Opplæringens organisering tilpasses behovet til yrkesaktive mennesker og arbeidslivet til hver tid. Det vektlegges å styrke folks kompetanse og stilling på arbeidsmarkedet. Samarbeid i arbeidslivet om utvikling av opplæringstilbud er også vektlagt. Mímir sørger for at både læringsmiljø og metoder er tilpasset voksne.
Mímir har godkjenning fra Utdannings- og kulturdepartementet til å tilby utdanning på videregående skoles nivå.
Mímir har EQM (European Quality Mark) og flere sertifikasjoner for kvalitet.

 

d) Islands Universitet, institutt for utdanning; 

Institutt for pedagogikk ved Islands Universitet byr på studieretning, Voksnes læring, til mastergrad enten M Ed /MA grad. Studieretningen er tiltenkt for de som vil støtte voksnes læring, enten innen det formelle skolesystemet, på arbeidsplassen eller andre steder. Studiene egner seg for både ledere og organisatorer undervisningsledere, lærere og trenere i skoler, organisasjoner og bedrifter. Målet er at studenter tilegner seg teorier, metoder, og idéer for å organisere og gjennomføre læring og undervisning for voksne. Masterstudiet gir økt kunnskap og kompetanse innenfor det pedagogiske fagfeltet.