Studiebesøk A - "Ordntli' arbeid".

 


Deltakere møtes kl 9.00 ved inngangen til konferansehotellet - så går vi samlet til studiebesøk.
 

Prosjektet "Ordntli' arbeid"
13. november kl. 0930 – 1030/1100, 1 – 1, 5 timer.
Presentasjon av et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, NAV, LO og NHO.

Målet er å gi unge voksne mellom 18-25 år som er utenfor utdanning og arbeid reell arbeidspraksis, erfaring og CV-referanse gjennom arbeid i Bergen kommune. Dette handle ikke om "liksomarbeid", men som det framgår av navnet - ordntli' arbeid!

180 unge voksne har vært gjennom, eller er aktive i programmet som startet i november 2016 og i første omgang kjøres ut 2017.

Mer om “Ordntli’ arbeid” her: 

Presentasjon Orntli arbeid - Nordisk konferanse.pdf (1,47 MB)