Studiebesøk B - Norskprøven for innvandrere

Deltakerne vil får kunnskap om norskprøven for innvandrere

 

Deltakere møtes kl 9.00 ved inngangen til konferansehotellet - så går vi samlet til studiebesøk.

Norskprøven for innvandrere
13. november kl. 0930 – 1030/1100, 1 – 1, 5 timer.
Antall: maks 20 personer
Adresse: Rådhusgaten 2 Bergen

Norskprøven og arbeidsmarkedet til NVL.pdf (2,18 MB)
 

 

 


Deltakerne vil får kunnskap om norskprøven for innvandrere:

  • mål med prøven;
  • hvordan prøven planlegges og gjennomføres;
  • hvordan kvalitetssikrer man prøven;
  • hva brukes resultatene til.

Antall: maks 20 personer

Kompetanse Norges visjon er en offensiv kompetansepolitikk som bidrar til at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. For å få til dette, samarbeider Kompetanse Norge med partene i arbeidslivet, flere departementer, regionale og kommunale aktører, frivilligheten, og alle opplærings- og utdanningsinstitusjoner. Kompetanse Norge følger opp læreplanen knyttet til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og jobber for at opplæringen skal være arbeidsrettet. Etter- og videreutdanning for lærere og skoleledere er en viktig del av organisasjonens ansvar.

Kompetanse Norge er sekretariat for arbeidet med en nasjonal strategi for kompetansepolitikk.

Mer om Kompetanse Norge og prøver: