Studiebesøk C - Kompetansepluss

Folkeuniversitetet Vestlandet sammen med representanter fra virksomheter som gjennomfører opplæring

 

Studiebesøk C - Kompetansepluss
 

Kompetansepluss - Folkeuniversitetet Vestlandet presenterer, sammen med representanter fra virksomheter som gjennomfører opplæring.

Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om økonomiske midler gjennom Kompetansepluss til opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, ikt og norsk eller samisk. Under studiebesøket presenteres Kompetansepluss ordningen, hvordan den virker og hvilken effekt den gir.

 
Skrevet etter konferansen: Margret Hagerup, Stortingsrepr., Høyre, Arbeids- og sosialkomiteen - skrev i Stavanger Aftenblad