Studiebesök i Haderslev

 

Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning möttes i Haderslev, Danmark 24-26.2.2013, där Margit Viig, vår värdinna för besöket tog emot oss. Hans Jørgen Hansen, direktør för VUC Sønderjylland, presenterade VUC som organisation varefter vi åkte till Sønderborg där Finn Søgaard tog oss på en rundvandring i deras skola samt berättade om deras undervisningsprinciper.

 

27-02-2013
27-02-2013

En skola där alla lärare tilldelats en pekplatta för sin planering av undervisning. Detta har medfört att lärarnas syn på undervisningen har förändrats och utvecklat undervisningen. I varje klass fanns en uppsättning med bärbara datorer för de studerande som även hade en lektionsfri timme varje dag för att göra undan sina uppgifter. För detta ändamål fanns på varje våning i skolan utrymmen för de studerande att utföra sina uppgifter samt pausutrymmen för de studerande. Skolan beslöt 2012 att på tre år spara in 75 % av pappersmängden. På ett år har 90 % av pappersmängden sparats in. Allt undervisningsmaterial är numera elektroniskt. 
  
Under mötet diskuterades även konferensen i Haderslev, Danmark 24-26.10.2013. Vi besökte även nybygget som kommer att fungera som konferensutrymme i höst.

Klara Roos, 
koordinator för vuxenutbildning och läroavtal 
Axxell Utbildning Ab, Finland