Studiebesök i Haderslev

Nordiskt nätverk för formell vuxenutbildning möttes i Haderslev, Danmark 24-26.2.2013, där Margit Viig, vår värdinna för besöket tog emot oss. Hans Jørgen Hansen, direktør för VUC Sønderjylland, presenterade VUC som organisation varefter vi åkte till Sønderborg där Finn Søgaard tog oss på en rundvandring i deras skola samt berättade om deras undervisningsprinciper.