Studieforbundenes kurs særlig tilpasset voksne med kort formell utdanning

Forskningsstiftelsen Fafo lanserte i slutten av august rapporten «Studieforbundene som læringskatalysator». Her framgår det at studieforbundene tilbyr kurs som er godt tilpasset deltakernes interesser og som aktivt tar i bruk kursdeltakernes praksiserfaringer.

 

Undersøkelsen ble gjennomført på oppdrag for Voksenopplæringsforbundet i Norge, (VOFO), og er basert på svar fra omkring 6000 kursdeltakere og instruktører. Det er verdt å merke seg at deltakere med kort utdanning i særlig grad mener at kursene var nyttige med tanke på deltakelse i arbeidslivet. 

Rapporten ble presentert på Fafo-frokost i Oslo i slutten av august. Forsker Niri Talberg la fram resultatene. I en påfølgende panelsamtale deltok stortingsrepresentantene Nina Sandberg (A), Mathilde Tybring-Gjedde (H) og områdedirektør Jesper W. Simonsen i Norges Forskningsråd.

- Vi finner at deltakere med lang formell utdanning er overrepresentert blant kursdeltakerne. Samtidig oppgir deltakere med kort formell utdanning i større grad at kurset var arbeidsrelevant både for nåværende og fremtidige jobber, opplyser Fafo-forsker Niri Talberg. Se opptak fra arrangementet

Hovedfunn

- Deltakere opplever at deres praksiserfaring brukes aktivt 

- Læringstilbudet er tilpasset deltakernes interesser og behov 

- Deltakere med lang formell utdanning er overrepresentert blant deltakerne

- Deltakere med kort formell utdanning opplever i størst grad av alle deltakere at

  • kurset var nyttig for nåværende og fremtidige jobber
  • kurset var et positivt møte med en teoretisk læringsarena

- 2 av tre deltakere mener at kurset ga bedre læringsutbytte enn forventet – til tross for høye forventninger
- 2 av 3 lærere oppgir å møte klare forventninger til kvalitet i læringen fra studieforbundene
- 2 av 3 lærere mener at studieforbundene er avgjørende for at kurs blir gjennomfør 

Les mer her.

Les rapporten i sin helhet her

Se FAFOs lanseringsfrokost her