Studieforbundenes opplæringsvirksomhet: Redusert antall kurstimer i 2007

 
I 2007 arrangerte de norske studieforbundene til sammen 37 000 tilskuddsberettigede kurs med 490 000 deltakere og 1 315 000 kurstimer. Det positive er at 8 studieforbund har økt antallet gjennomførte kurs fra forrige år, men dessverre har har antallet kurs totalt sett gått ned fra forrige år. Antall kurstimer har også økt i 8 studieforbund, men samlet er det en nedgang i antall kurstimer på 6 %. Hele statistikken for 2007 finner du her: www.ssb.no/voppl/