Studieintyg utfärdade av fritt bildningsarbete som verktyg för validering

Rapporten och den medföljande rekommendationen strävar till att utveckla dokumentationsmetoderna inom det fria bildningsarbetet i Finland och att stödja utvecklingen av valideringen av kompetenser förvärvade inom denna sektor.

 

Målsättningen är att förbättra möjligheterna att använda studieintyg från fritt bildningsarbete som verktyg för kompetensvalideringen inom andra utbildningsformer. I rapporten finns även en sammanställning med grundläggande information om hur långt man kommit i Finland med valideringsarbetet.

Rapporten är skriven av Leena Saloheimo från Fritt Bildningsarbete r.f., och den har blivit utarbetad i NVLs nationella valideringsgrupp i Finland.

Läs mer