Studiemöjligheter i glesbygderna hotade

 

Detta framgår i en utvärdering av medborgarinstitutens verksamhet som förverkligats av Rådet för utbildningsutvärdering. - Efter att medborgarinstituten sammanslagits, koncentreras ofta deras verksamhet av ekonomiska skäl och möjligheterna att delta i utbildningen blir sämre för dem som bor i glesbygderna, konstaterar utvärderingsgruppens ordförande Martti Markkanen.
Utvärderingsgruppen anser att staten borde i sin styrning vara flexibel och ta i beaktande att det finns skillnader i förutsättningar för medborgarinstitutens verksamhet lokalt och regionalt.
De flesta medborgarinstitut upprätthålls av kommunerna. Som bäst var deras antal närmare 300, men i dag finns det ca 200 medborgarinstitut.

Läs mera: www.edev.fi/portal/ruotsiksi