Studier er en mulighet - Støtte til yrkesutdanning

Utdannings- og kulturdepartementet har utlyst ansøkninger om støtte for å styrke yrkesutdanning i følge regjeringens beslutning om kampanjen Studier er en mulighet. Søknadsfrist er til 1. juni 2013

 

Støtten skal bidra til å styrke yrkesopplæring i den videregående skolen, i høyskole og i voksenopplæringen. I år går bevilginger til prosjekter innenfor fire områder: Samarbeidsprosjekt mellom arbeidsliv og skoler for å utvikle, og starte og gjennomføre en studieretning på 4 trinn med muligheter for videre studier på universitetet. Opprettelse av nye eller reviderte 2 års studieretninger innenfor yrkesutdanning med avslutningseksamen som muliggjør videre studier innenfor samme område. Samarbeidsprosjekt mellom bedrifter/organisasjoner og utdanningstilbydere og sist men ikke minst viktig støtte til forskning av yrkesutdanning.  

Mer på islandsk: www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nr/7607
Sigrún Kristín Magnúsdóttir
 E-post: sigrunkri(ät)frae.is