Studier er en vei - De videregående skolene åpnes og 1000 nye studiemuligheter for arbeidssøkende

 

Høsten 2011 vil alle som er opp til 25 år og oppfyller visse betingelser bli garantert opptak i den videregående skolen.  Enn videre blir 1000 nye utdanningsplasser skapt høsten 2011 og følgende to år.  På sitt møte den 14. april vedtok den islandske regjeringen, forslag fra ministrene for velferd og utdanning, om dette. Beregnet kostnad for staten og arbeidsløshetskasser er knapt 7 milliarder ISK i løpet av årene 2011-2014.

Les mere: Menntamalaraduneyti.is