Studier och resor ger nytt livsinnehåll

 

– Jag sökte nog efter någon form av förändring, något nytt i mitt liv, och då tyckte jag att gymnasiestudier skulle passa. Jag har aldrig ansett att student är något man ”borde vara”, men jag tycker att gymnasiestudier ger allmänbildning.
Efter högstadiet var Gerd skoltrött och höll en skolpaus på två år innan hon utbildade sig till barnskötare. Sedan höll familj och jobb henne fullt sysselsatt i över tjugo år innan tillfället gavs. När hon inledde sina gymnasiestudier hade hon ingen tanke på att gå vidare efter studentexamen, men efterhand har tanken börjat kännas alltmera lockande.
– Det är kanske främst för att det har gått mycket bättre än jag trodde och för att lärarna är så uppmuntrande.
Av fem ämnen har Gerd redan skrivit fyra i sin studentexamen och hon har klarat sig galant. I höst ska hon skriva modersmålet, som är finska eftersom kvällsgymnasiet är finskt, och om det går bra hägrar den vita mössan, som i Finland fortfarande är en stark symbol för framgång på bildningsvägen. För Gerd har nog den största överraskningen hittills varit matematikresultatet som är en poäng fått från laudatur, vilket är det högsta vitsord man kan få i en finländsk studentexamen.
– Jag trodde att jag var dålig på matte och det beror nog på min lärare i högstadiet som inte gillade att jag ställde så mycket frågor.

Ambitionerna växer

Att ha ett treskiftsjobb och därtill sköta hem och hushåll samt gå i skola på kvällen har ibland känts väldigt stressigt, men tanken på att ge upp har inte infunnit sig en enda gång.
– Att det känts stressigt är nog mitt eget fel för jag har helt enkelt inte nöjt mig med dåliga betyg när jag en gång fått smaken på bättre. När jag började tänkte jag att det är bra om jag kommer igenom, men nu tänker jag annorlunda. När jag började få bra siffror ökade intresset. Nu vill jag inte ha några sexor (skalan i Finland är 4-10) längre.
I Åbo kvällsgymnasium är majoriteten av eleverna kring tjugo år, men det finns studerande i alla åldrar så Gerd känner sig inte alls udda. Hon är imponerad av hur smarta de unga eleverna är, men mest sporras hon av lärarna.
– De är så övertygande och uppmuntrande. De tror verkligen på sina elever och på sig själva. De kan ge oss just det vi behöver och de har klart för sig att det är eleverna som helt och hållet ska ta ansvar för sina studier. Vi behöver inte redovisa för frånvaro och det är ingen som säger vad vi ska göra. Om någon har problem med något datum för ett prov går det alltid att justera. Jag har en känsla av att lärarna utgår ifrån att vi också har ett annat liv utanför studierna. När jag har diskuterat med mina barn som har gått i vanligt gymnasium har jag kommit fram till att eleverna där mera blir behandlade som barn i grundskolan.
Att gå i gymnasiet och ta studenten i mogen ålder tycker Gerd är en fördel.
– Det är ju ett mognadsprov och jag har definitivt haft nytta av ålder och livserfarenhet. Det gäller i synnerhet essäsvaren i realämnena. I stället för att fundera på vad det stod i boken kan man ofta utnyttja sina egna erfarenheter.

Oförglömlig resa

För att ytterligare vidga vyerna och samla på erfarenheter bestämde sig Gerd att efter ett år i gymnasiet göra en lång resa till Australien och Nya Zeeland.
– Det handlade också om att utvecklas, hitta nytt och söka mig själv.
Gerd fick tjänstledigt från jobbet och tog en paus i studierna och reste iväg tillsammans med en kollega för att upptäcka en ny kontinent under två och en halv månaders tid.
– Jag tycker att resan och studierna är lika viktiga erfarenheter, de går in i varandra och jag kan inte säga vilket som är mera betydelsefullt. Det är nu två år sedan jag var på min resa och jag kan konstatera att det inte går en dag utan att jag tänker på något som jag upplevt på min resa, synintryck, dofter, smaker. Jag fick ju också användning för min engelska och min engelsklärare var helt med på noterna. Att studierna dragit lite ut på tiden på grund av resan gör ingenting för ursprungligen var jag inställd på att det skulle ta fyra år.
På tre och ett halvt år har Gerd avklarat sina kvällsstudier och hon är nu redo för nästa steg.
– Jag kommer nog att söka in någonstans i höst, men jag vet ännu inte vart. Om jag blir antagen kommer jag ändå inte att inleda studierna genast utan skjuta upp dem med ett år för jag behöver lite semester. Det viktiga är att jag får se om jag kommer in på någon utbildning. Jag vill se vart det bär.