Styrker norsken i støttegruppe

 

Én gang i uka møtes innvandrerkvinner til mannefri sone på voksenopplæringa. Der styrker de norskkunnskapene sine ved å prate om alt mulig.

– Her kan vi snakke om alt mulig. Temaer som ikke er like greit å ta opp i store grupper, eller med ektemannen sin, sier Åshild Thune, leder for gruppa.

Hun er pensjonert familieterapeut. I fjor oppsøkte hun Porsgrunn Voksenopplæringssenter med et tilbud om å bidra med sin kompetanse fra arbeidslivet.

Läs mer

Källa: pd.no