Sundhed, trivsel og folkeoplysning

Dansk Folkeoplysnings samråd har i 2018 haft fokus på, hvordan folkeoplysning kan indgå i arbejdet med at fremme befolkningens sundhed og trivsel.

 
Foto: Pexels Foto: Pexels

Erfaringer er nu samlet i et hæfte med 10 gode eksempler på, hvordan og hvad folkeoplysningen i samarbejde med andre aktører særligt kan bidrage med fx i forhold til at få patienter og andre udsatte tilbage i samfundet og ud af patientrollen.

Hæftet er tænkt som inspiration til fx folkeoplysende skoler, patient organisationer kommuner mm.

Download hæftet her.