Suomalainen luottaa eniten koulutukseen

 

Säästöjen lomassa oppimisesta kuuluu hyvääkin. Kansalaisten arvoja mittaava tutkimus osoittaa, että koulutus on ohittanut poliisin maan luotetuimpana instituutiona.

T-Median laatimaan vuosittaiseen Kansan arvot 2014 -tutkimukseen vastasi yli 3 500 suomalaista. Peräti 90 prosenttia heistä luottaa koulutusjärjestelmään. Tosin luottamus poliisiinkin on yhä korkea, 89 prosenttia.

Sen sijaan suomalainen luottaa heikosti mediaan, työnantajajärjestöihin ja kuntapäättäjiin. Eniten luottamustaan kasvatti Euroopan unioni, jonka luottamus oli nyt 40 prosenttia, viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.

Itsensä kehittäjien kansa

Omaehtoisesta oppimisesta ei kysytty erikseen, mutta  itsensä kehittämisen ja kouluttautumisen suomalaiset lukevat elämänsä tärkeimpiin asioihin. Itsensä kehittäminen on viidentenä terveyden, perheen, rakkauden ja ystävien jälkeen. Koulutttautuminen on yhdeksäntenä.

– Naiset näkevät miehiä useammin kouluttautumisen tärkeänä asiana elämässään. Suuremmilla paikkakunnilla asuvat pitävät sitä useammin tärkeänä asiana kuin pienemmillä paikkakunnilla asuvat, tutkimusjohtaja Sari Maunula kertoo.

Tärkeintä kouluttautuminen on 15–24-vuotiaille, mutta säilyttää merkityksensä keski-iässäkin.

– Sen sijaan yli 55-vuotiailla kouluttautuminen ei enää mahdu elämän tärkeimpien kymmenen asian joukkoon, vaan he kokevat tärkeämmäksi esimerkiksi ympäristöstä huolehtimisen. Maunula sanoo.

Nuoret haluavat osallistua

Vapaan sivistystyön arvo, aktiivinen kansalaisuus, on selvityksen perusteella vahvistumassa nuorisossa. Yhä useampi kaipaa kriittistä keskustelun ja argumentoinnin kulttuuria. Kolme neljästä nuoresta pitää tärkeänä äänestämistä ja yhteiskunnallisista asioista perillä olemista.

Tutkijat arvioivat, että nuorten asenteet vievät Suomea kohti tasa-arvoisempaa ja kansainvälisempää yhteiskuntaa, jossa keskitytään traditioita enemmän mielen hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Selvityksen mukaan onnellisimpia ja hyvinvoivimpia ovat ne, jotka ovat aktiivisia ja panostavat itseensä.

Jos arvoselvityksestä haluaa poimia tehtävän koulutukselle, sellainen on mediasivistys. Sananvapaus ja median lukutaito koetaan näet yhä tärkeämmiksi. Peräti 82 prosenttia vastaajista pitää täydellistä sanavapautta demokratian ehtona, kun vuosi sitten näin ajatteli 73 prosenttia.

Kansan arvot -selvityksen tehnyt T-Media kuuluu Taloudelliseen tiedotustoimistoon.

The post Suomalainen luottaa eniten koulutukseen appeared first on Souli.