Suomalainen opiskelee pitkään ja ahkerasti

 

Kun esikoululainen Suomessa aloittaa opintiensä, edessä on 18 vuotta opiskelua ennen 40 ikävuotta. IIkätoverit muissa OECD-maissa suoriutuvat opinnoistaan keskimäärin puolitoista vuotta nopeammin.

Näin kertoo OECD vuosittaisessa raportissaan Education at a Glance. Järjestö tunnetaan kansainvälisistä vertailuistaan, kuten peruskoululaisten Pisa- ja aikuisten PiAAC-tutkimuksesta.

Näitä tutkittiin

OECD vertasi eri maita muun muassa

  • väestön koulutustason,
  • koulutettujen työllisyyden,
  • koulutuskustannusten ja
  • koulutukseen osallistumisen perusteella.
  • Lisäksi analysoitiin Pisan ja PIAACin tuloksia.

Eikä Suomessa asuvan opintie lopu tutkintoon, vaan jatkuu omalla ajalla ja työn ohessa. Pohjoimaalaiset ovat OECD-maiden ahkerimpia aikuisopiskelijoita:  Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa aikuiskoulutukseen osallistuu 66 prosenttia työikäisistä, Norjassakin 64 prosenttia. Hännänhuippuna olevalla Venäjällä näin tekee joka viides ja Italiassa joka neljäs.

− Vapaa sivistystyö ja aikuisten ammatillinen koulutus tekevät osallistumisen mahdolliseksi Pohjoismaissa, sanoo opetusneuvos Matti Kyrö Opetushallituksesta.

Yksin vapaa sivistystyö palvelee Suomessa vuosittain noin miljoonaa aikuista.

Leikkaukset eivät vielä näy

OECD keräsi aikuisten osallistumistiedot ensimmäistä kertaa PIAAC-tutkimuksesta, jossa arvioitiin työikäisten luku- ja laskutaitoa ja ongelmanratkaisutaitoja tietoteknisessä ympäristössä. Aiemmin lähteenä oli työvoimatutkimus.

− Tiedot ovat aiempaa luotettavampia, kun ne perustuvat osallistujien omaan ilmoitukseen, Kyrö toteaa.

PIAAC-tutkimuksessa kysyttiin osallistumista aikuiskoulutukseen viimeisen 12 kuukauden aikana, kun työvoimatutkimuksessa kysytään osallistumista neljän viikon jaksolla.

− Siksi tuoreita lukuja ei voi verrata mihinkään aikaisempiin lukuihin. Niiden avulla voi vertailla vain maita keskenään.

Suomen luvuissa eivät Matti Kyrön mukaan vielä näy aikuiskoulutuksen rahoitusta koskeneet leikkaukset. Tiedot pohjaavat vuoteen 2012, ja kustannustiedot ovat vuodelta 2011s.

Särönä aikuiskoulutuksen kuvassa on pelkän peruskoulutuksen varassa olevat aikuiset. Heitä on Suomessa OECD-maiden keskiarvoa vähemmän, mutta enemmän kuin esimerkiksi Saksassa, Tšekissä, Slovakiassa, Sloveniassa.

Kuvat: Anton Kalland / Tekes; Terhi Kouvo

The post Suomalainen opiskelee pitkään ja ahkerasti appeared first on Souli.