Suomalais-virolaista yhteistyötä aikuiskoulutuksen kehittämiseksi

 
Varsinais-Suomen ja Läänen maakuntien aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistyöhankkeen (AiKo) päätavoitteena on lisätä koulutusmuodot ylittävää yhteistyötäsekä maakuntien välillä että sisällä. Yksivuotisen hankkeen keskeisinä tavoitteina on löytää uusia yhteistyömuotoja, kartoittaa vaihtoehtoisia rahoitusmalleja sekä jakaa tietoa ja kokemuksia aikuiskoulutuksen hyvistä
käytännöistä ja toimintatavoista.
Hankkeen kotisivut: www.edu.utu.fi/hankkeet/aiko ja www.hk.tlu.ee (AiKo)