Suomalaiset kouluttautuvat entistä enemmän – myös ulkomailla

 
Yhä harvemmat työikäiset ovat Suomessa vailla perusasteen jälkeistä koulutusta. Osuus pienenee edelleen suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle. Vuonna 1997 noin kolmasosa 25-64 –vuotiaista oli vailla perusasteen jälkeistä koulutusta, mutta kymmenen vuotta myöhemmin osuus on pudonnut alle 20 prosentin.
Koulutukseen osallistuminen on kansakunnan osaamisvarannon kannalta hyvä asia, mutta samalla se tarkoittaa työmarkkinoille siirtymisen hidastumista. Suomalaiset 20-29 vuotiaat siirtyvät työelämään muiden OECD-maiden nuoria myöhemmin. Toinen haaste suomalaiselle koulutusjärjestelmälle on alle 20-vuotiaat, joilla on riski syrjäytyä koulutusta vaille jäämisen takia. 
Yhä useammat suomalaiset opiskelevat ulkomailla. Suosituin kohdemaa oli Ruotsi, melkein 40 prosenttia ulkomailla opiskelevista opiskeli siellä. Seuraavaksi suosituimpia olivat Iso-Britannia, Saksa, Yhdysvallat ja Viro.
www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2009/09/Education_at_a_glance.html?lang=fi