Suomalaiskouluissa päteviä opettajia

Yli 95 % perusopetuksen luokanopettajista ja 97 % lukion lehtoreista oli muodollisesti kelpoisia tehtäväänsä kevätlukukaudella 2013. Ammattikoulutuksessa ja vapaassa sivistystyössä kelpoisten osuus oli jonkin verran pienempi.

 

Nämä tiedot käyvät ilmi julkaisusta ”Opettajat Suomessa 2013”, joka perustuu Tilastokeskuksen keväällä 2013 keräämiin henkilöpohjaisiin opettajatietoihin. Opettajien kelpoisuuteen liittyvän tiedon lisäksi julkaisussa on tietoa muun muassa opettajien osallistumisesta täydennyskoulutukseen, ammatillisen koulutuksen opettajien työelämäjaksoista, opettajan ammatin tulevaisuudennäkymistä sekä suomalaisten opettajien tilanteesta kansainvälisesti vertailtuna. Ruotsinkielisten koulutusmuotojen opettajia käsitellään erikseen ruotsinkielisessä artikkelissa. 

Lisää aiheesta...