Suomalaisten yliopisto- ja korkeakoulututkintojen läpäisy on parantunut

 

Yliopistotutkintojen määrän kasvua selittää yliopistojen tutkinnonuudistus. Uuden tutkintojärjestelmän mukaan pääsääntöisesti kaikki suorittavat alemman korkeakoulututkinnon ennen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamista. Opiskelijalla on myös mahdollisuus suorittaa pelkkä alempi korkeakoulututkinto. Luvuissa näkyvät myös vanhan tutkintojärjestelmän mukaan opiskelleet, jotka pyrkivät saattamaan tutkintonsa valmiiksi vuoden 2008 loppuun mennessä, jolloin siirtymäaika uuteen tutkintojärjestelmään päättyi. Vuonna 1995 aloittaneista vuoteen 2008 mennessä valmistui peräti 80 prosenttia.

www.minedu.fi/etusivu/arkisto/2010/0306/tutkinnot.html?lang=fi