Suomen Yrittäjät: Ammatillinen koulutus uudistuu merkittävästi

 
Veli-Matti Lamppu Veli-Matti Lamppu

Ammatillisen koulutuksen keskeisenä tavoitteena on jatkossa edistää yrittäjyyttä ja antaa valmiuksia yrittäjyyteen.

Tällä viikolla noin 150 000 opiskelijaa aloittaa ammatillisen peruskoulutuksen uudistunein tavoittein ja säädöksin. Heistä noin 40 000 on uusia opiskelijoita. Koulutuksen osaamislähtöisyyttä, työelämäyhteyksiä ja yrittäjyysosaamistavoitteita on vahvistettu. Suomen Yrittäjät ja muut työelämätahot ovat olleet vahvasti mukana uudistuksessa.

- Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö ja uudet sisällöt tulivat voimaan elokuun alusta. Ammatillisen koulutuksen tarkoitukseksi lisättiin yrittäjyyden edistäminen, ja sen keskeisenä tavoitteena on antaa valmiuksia yrittäjyyteen, kertoo Suomen Yrittäjien johtaja Veli-Matti Lamppu.

Kaikille opiskelijoille pakollisena uutena opintokokonaisuutena on Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Se sisältää mm. yrittäjyys- ja yritystoimintaan perehdyttäviä opintoja sekä työkyvyn ylläpitämisen, liikunnan ja terveystiedon opintoja. Lampun mukaan opiskelijalta odotetaan myös aiempaa enemmän osaamisensa näyttämistä oikeissa työelämän tilanteissa.

- Työelämäosaamiseen ja yrittäjyyteen liittyvät opinnot ovat voimakkaasti toiminnallisuuteen perustuvia. Jo useat tuhannet opiskelijat ovat mukana Nuori yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa. Koulut ja opettajat saavat alueellisilta YES-keskuksilta tukea yrittäjyysopintojen toteuttamiseen, Lamppu selvittää.

- Lisäksi Suomen Yrittäjät on käynnistänyt laajan opettajien yrittäjyysosaamista kehittävän täydennyskoulutushankkeen lääkintöneuvos Sakari Alhopuron miljoonalahjoituksen turvin, hän jatkaa.

Ammatillinen koulutus on Veli-Matti Lampun mukaan jatkuvassa muutoksessa.

- Esimerkiksi syksyllä alkaa ammatillisen koulutuksen rahoituslainsäädännön uudistaminen. Yrittäjien tavoitteena on tutkintojen tai niiden osien suorittamista ja työllistymistä palkitseva rahoitusmalli, toteaa johtaja Lamppu.

Lähde: lehdistötiedote