Suomi kouluttaa tulevaisuusagentteja

Suomessa koulutetaan parhaillaan agentteja, joiden on määrä muuttaa ekososiaalisen sivistyksen kenttää. Syksyllä 2020 loppuvassa täydennyskoulutushankkeessa on mukana 60 osallistujaa vapaan sivistystyön oppilaitoksista.

 
Henrika Nordin on Bildningsalliansenin toiminnanjohtaja. Kuva: yksityinen arkisto Henrika Nordin on Bildningsalliansenin toiminnanjohtaja. Kuva: yksityinen arkisto

– Miten voimme tarkastella kestävyyttä laajemmasta näkökulmasta? Kyse on paljon muustakin kuin roskien lajittelusta, sanoo Henrika Nordin, suomalaisen Bildningsalliansen-järjestön toiminnanjohtaja. 

Ruotsinkielisen vapaan sivistystyön keskusjärjestö Bildningsalliansenissa ymmärrettiin taannoin, että kestävän kehityksen parissa tehtävän työn on tapahduttava syvemmällä tasolla. Ajatus herätti vastakaikua opetus- ja kulttuuriministeriössä, ja pian sai alkunsa monivuotinen kaksikielinen täydennyskoulutushanke. 

Hankkeen nimenä on Vapaa sivistystyö muutoksen tekijänä – Fri bildning som förändringsagent. Tarkoituksena on löytää keinoja siihen, miten Agenda 2030 -ohjelman tavoitteet saavutettaisiin yhteistyöllä. 

MediaHandler (1).jpg

Kuva on peräisin vapaan sivistystyön tulevaisuushubista. Kuva: Henrika Nordin

– Odotimme neljääkymmentä osallistujaa, mutta heitä tulikin 60. Se osoittaa, että nämä aiheet herättävät kiinnostusta oppilaitoksissamme, Henrika Nordin sanoo. 

Aikaa pohdinnalle

Hankkeessa on osallistujia lukuisista oppilaitoksista, muun muassa kansanopistoista ja kansalaisopistoista. Osallistujat on jaettu kolmeen ryhmään, joista kullakin on oma ohjaaja. Jokainen osallistuja toteuttaa yksilöllisen projektin, joka liittyy hänen omaan oppilaitokseensa. 

- Tarkoituksena on paljolti saada ihmiset pohtimaan, mitä tavoitteiden saavuttaminen edellyttää yksilöltä ja oppilaitokselta. Kyseenalaistamme, herätämme kysymyksiä ja asetamme ne sosiaaliseen perspektiiviin. Esiin tulevat kysymykset voivat liittyä arvoihin, tasa-arvoon ja demokratiaan. Apuna käytämme erilaisia välineitä ja menetelmiä, jotka tukevat prosessia, Henrika Nordin kertoo. 

MediaHandler2.jpg

Muutosagentit hyödyntävät monenlaisia luovia menetelmiä. Kuva: Henrika Nordin.

Osallistujat oppivat myös toisiltaan, mikä on tietoinen pedagoginen valinta. Koulutuksen aikana on järjestetty kolme lähiopetustapaamista ja useita webinaareja. Ensimmäisessä lähitapaamisessa oli mukana Itä-Suomen yliopiston professori Arto O. Salonen, joka on ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän kehityksen asiantuntija. Lue lisää hänen ajatuksistaan täältä

Tämä artikkeli kuuluu sarjaan, jossa esitellään kestävää kehitystä aikuisten oppimisessa eri näkökulmista.

22. syyskuuta 2020 NVL järjestää pohjoismaisen verkostokonferenssin, jonka aiheena on kestävyyskysymyksiin keskittyvä Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030. 

Lisätietoa konferenssista saat täältä